Bestellingen

Levering - uitvoering

  1. De leveringstermijn die door DEPREZ aan de klant wordt meegedeeld is louter informatief en niet bindend. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding in hoofde van de klant en kan geen grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst of weigering van de levering. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
  2. In geval de partijen ten uitzonderlijke titel, conform artikel 1.3., een bindende leveringstermijn zouden hebben voorzien zal de klant met uitsluiting van elke andere vordering of vergoeding enkel gerechtigd zijn om van de bestelling af te zien in geval de effectieve leveringsdatum de oorspronkelijk vooropgestelde leveringsdatum met meer dan 30 kalenderdagen overschrijdt. Eventuele betaalde voorschotten m.b.t. geannuleerde bestelling zullen door DEPREZ worden teruggestort. Deze regeling doet geen afbreuk aan de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant een consument is.
  3. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst conform artikel 1.3., geschiedt de levering door afgifte van de goederen in het magazijn van DEPREZ (ex works) te Anzegem. Het transport van de goederen gebeurt op eigen risico van de klant en de kosten van het transport van de goederen zijn steeds voor rekening van de klant. Deze regeling geldt onverminderd de gemeenrechtelijke regeling voor zover de klant consument is.
  4. DEPREZ behoudt zich het recht voor om voor de levering van onderhouds- en herstellingsdiensten met onderaannemers te werken.
  5. Gratis verzending binnen België, Nederland of Luxemburg bij een bestelling van hoger dan 100 euro. Gratis levering in onze afhaalpunten.
  6. Voor de levering van haar producten werkt Viva Sara samen met PostNL. Vanaf 11 april 2021 komt PostNL slechts 1 keer bij u langs. Mocht u op dat ogenblik niet thuis zijn, dan krijgt u een briefje in de bus waarop vermeld staat vanaf wanneer u waar terecht kan om het pakje op te halen in een PostNL-punt bij u in de buurt. Hebt u nog verdere vragen over de werkwijze van PostNL, dan kan u steeds terecht op deze pagina: https://www.postnl.be/contact/niet-thuis-bij-bezorging/niemand-thuis-bij-bezorging/

Hoe lang kan een levering duren 

Belangrijk: bevestiging volgt zodra u de bestelling kan afhalen. Dit kan 2 tot 5 werkdagen duren.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×