Viva Sara trad als een van de eersten toe tot de European Specialty Tea Association.

De afgelopen decennia heeft de koffiecultuur onze Westerse wereld veroverd. Hippe en trendy koffiebars lanceerden in de grootsteden en vonden al snel hun weg naar het platteland. Espresso’s, lungo’s, latte macchiato’s, al dan niet gepimpt met een bijzondere siroop, we kennen intussen allemaal een waslijst aan mogelijke koffiebereidingen. Barista’s maken ze voor ons klaar volgens de regels van de kunst. Met thee is dat merkwaardig genoeg nog niet het geval. Het bleef lange tijd opvallend stil aan het theefront. Daar wil de recent opgerichte European Specialty Tea Association iets aan doen. Organisaties, professionals, maar ook gewoon mensen die thee een warm hart toedragen, kunnen lid worden van de organisatie. De associatie is ambitieus. Zo worden theeconferenties georganiseerd, komen er heuse theebarista-kampioenschappen, biedt de organisatie gecertificeerde opleidingen aan of brengt ze gewoon gelijkgezinden bij elkaar die samen willen innoveren rond thee. Viva Sara is pionierslid van de organisatie; als een van de eersten trad ze toe. “Want thee verdient het nu eenmaal om even serieus behandeld te worden als koffie”, aldus Peter Deprez. Ons magazine had een gesprek met de Britse executive director David Veal. David is geen onbekende in de koffie- en theewereld. Hij was lange tijd zelf actief in de koffie-industrie en stond van 2011 tot 2018 aan het hoofd van de Specialty Coffee Association of Europe. Nu helpt hij thee mee op de kaart te zetten. Dat hij een koffieverleden heeft, is volgens hem niet zo verrassend. “Er zijn heel wat parallellen te trekken tussen koffie en thee. Zo worden beiden bijvoorbeeld voornamelijk in ontwikkelingslanden geteeld en is er nog veel vooruitgang te boeken in productie- en brouwtechnieken. Er is met andere woorden in beide sectoren heel veel nood aan goede opleiding. Bovendien gaat het ook over gevoelige producten die veel passie, techniek en kennis vergen van professionals, in het bijzonder van barista’s.” Dat de theewereld wat achterloopt op de heersende koffiecultuur heeft volgens David verschillende oorzaken. “Thee heeft nooit zo’n wereldtrekkers gehad als bijvoorbeeld Starbucks bij koffie. Bovendien is de thee-industrie tot voor kort erg gefragmenteerd. Er zijn veel kleine verenigingen, maar die praten niet met elkaar en konden thee dus niet samen naar een hoger niveau tillen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de eerder bescheiden en conservatieve geest die er hangt binnen de thee-industrie. De theecultuur heeft een traditie van meer dan 3000 jaar oud, koffie is veel jonger. Dat wordt nu de uitdaging voor de ESTA: enerzijds de eeuwenoude theecultuur respecteren, maar anderzijds volop durven inzetten op het aansnijden van nieuwe jonge markten met innoverende concepten en producten.” Dat Bart en Peter met Viva Sara al snel toetraden tot de ESTA verrast David geenszins. “Ik ken Bart en Peter al jaren als mensen, die heel begeesterd met hun vak bezig zijn. In de koffiewereld hebben ze al laten zien dat ze graag innoveren en netwerken. Het is diezelfde mentaliteit die er ook binnen ESTA aanwezig is: open staan voor nieuwe dingen en ze samen met anderen willen uitproberen. Ik ben oprecht blij dat ze erbij zijn als een van de stichtende leden.”

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×